Abavas bibliotēka

Vadītāja: Ritma Vītola
Adrese: “Pagastmāja”, Valgale, Abavas pagasts, Sabile, Talsu novads, LV -3294
Tālrunis: 63200840
E–pasts: abava@e-apollo.lv 

Darba laiks: P., T., Pk. 10.00 –17.00

abavasbibl

Abavas bibliotēka dibināta 1927. gadā, atrodas Abavas tautas nama ēkas pirmajā stāvā, sešus kilometrus no Sabiles. Nams celts no 1927. līdz 1929. gadam uz Valgales muižas pamatiem. Ēkas otrajā stāvā darbojas sieviešu klubiņš “Valgalīte”, tajā atrodas tautas nama zāle ar skatuvi. Tautas nama zāli mākslinieciski noformējis un griestu gleznojumus veicis Žanis Sūniņš 1935. gadā.
Bibliotēka piedāvājumā ir maksas pakalpojumi: kopēšana un izdruka (A4 formāts); skenēšana.
Abavas bibliotēka cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu,  SBA pakalpojumiem. Publiski pieejami ir seši datori. Tiek nodrošināta pieeja elektroniskām datu bāzēm – “Letonika” un “Lursoft” laikrakstu bibliotēka, kā arī ir iespēja izmantot e–parakstu.

ABAVAS BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS