Laidzes bibliotēka

Vadītāja: Ieva Jaunupe
Adrese: ,”Mežrozes”, Laidzes pagasta pārvalde, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280
Tālrunis: 63221736
E–pasts: ieva.jaunupe@talsi.lv

Darba laiks: O., T., C., Pk. 8.30.12.00/12.30–18.00, S. 10.00 –14.00

Laidzesbibl

Laidzes pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, darbojās Laidzes septiņgadīgās skolas telpās, tās vadītāja bija skolotāja Milda Grīnfelde. Izcilākā bibliotekāre bijusi Elza Ķīvīte, kas strādāja no 1946. līdz 1962. gadam. 2010. gada oktobrī bibliotēka ievācās izremontētās telpās brīvā laika pavadīšanas centrā “Mežrozes”. 2007. gada 12. decembrī bibliotēkai akreditācijā piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkā pieejamie bezmaksas pakalpojumi: brīvpieejas grāmatu krājums, “Alise”, ir pieeja  datoriem un internetam, 17 dažādi preses izdevumi, novadpētniecības kartotēka, tematiskās, novadpētniecības mapes un grāmatas, starpbibliotēku abonements, izstādes, ekskursijas, pasākumi, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, kā arī tradicionālie pasākumi: “Bērnu žūrija”, “Joku diena”, pasākumi kopā ar “Jaunatne ar Misiju”, “Dzejas dienas”.
Bibliotēkā pieejami arī maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, skenēšana.

LAIDZES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS