Stendes bērnu bibliotēka

Vadītāja: Anita Bērziņa
Adrese: Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis: 63274224
E–pasts: stende.bb@inbox.lv

Darba laiks: darba dienās 10.00– 18.00

stende_bernubibl

Stendes bērnu bibliotēkā ir iespējas izvēlēties grāmatas lasīšanai mājās, meklēt informāciju uzziņu literatūrā, lasīt žurnālus un spēlēt galda spēles, iepazīties ar izstādēm rakstniekiem, dzejniekiem, valsts un gadskārtu svētkiem, lietot internetu, gatavot mājas darbus skolai, veikt izdrukas no datora, kopēt, piedalīties bērnu un jauniešu žūrijā un tematiskajos pasākumos.

STENDES BĒRNU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS