Talsu bērnu bibliotēka

Vadītāja: Ilze Jaunbērziņa
Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 63237027, 29437914
E–pasts: tbb@talsi.lv, ilze.jaunberzina@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās 10.00 –18.00, S. 11.00 –15.00

talsubernubiblio

Talsu bērnu bibliotēka dibināta 1951. gadā. Tagadējās telpās Lielā ielā 27 bibliotēka atrodas kopš 1977. gada. Bērniem, jauniešiem, studentiem un arī jebkuram pieaugušam cilvēkam ir iespēja izmantot lasītavu ar plašu periodikas, enciklopēdiju, vārdnīcu klāstu un vērtīgu novadpētniecības fondu, spēlēt galda spēles, zīmēt un mācīties. Darbojas abonements 1. –4. klases skolēniem un abonements 5. –12. klases skolēniem. Ir iespēja izmantot brīvpieejas datorus, printēt, skenēt, kopēt. Ir iespējas iemācīties izgatavot apsveikumus, kartiņas, noformēt dāvanas. Visās bibliotēkas nodaļās var iepazīties ar izstādēm par saistošām tēmām, piedalīties pasākumos, tikties ar rakstniekiem, māksliniekiem un tulkotājiem.

TALSU BĒRNU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS
Grozījumi nolikumā