Valdgales bibliotēka

Vadītāja: Iveta Ērkšķe
Adrese: “Kamenīte”, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Tālrunis: 632 22934
E–pasts: iveta.erkske@talsi.lv

Darba laiks: P., T. 8.00 –17.00, O. 8.00 –18.00, Pk. 8.00 –16.00

valdgales_bibl

Valdgales bibliotēka dibināta 1946. gadā. No 1949. gada septembra Valdgales bibliotēka atrodas Valdgales pagasta centrā –Pūņās. Bibliotēka izvietota plašās, gaišas un izremontētās telpās. Pēdējo gadu laikā nomainītas visas vecās mēbeles ar jaunām un mūsdienīgām  mēbelēm. Valdgales bibliotēkā ir lasītava, kur var izlasīt jaunākos preses izdevumus, kā arī bērnu literatūras nodaļa un istaba pirmsskolas vecuma bērniem, kur var rotaļāties, skatīties videofilmiņas un klausīties bērnu dziesmas. Bibliotēkas apmeklētāji bez maksas var izmantot  datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot bezvada internetu līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem. Pieejami maksas pakalpojumi – kopēšana, printēšana, skenēšana, laminēšana un dokumentu iesiešana. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Valdgales pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi “Kamenīte”.

VALDGALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS