Virbu bibliotēka

Vadītāja: Māra Krūzmane
Adrese: Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV-3292
Tālrunis: 63252440; 29188680
E–pasts: mara.kruzmane@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās 9.00 –17.00

virbubibl

Virbu bibliotēka dibināta 1923. gadā kā Latviešu jaunatnes savienības Jaunpagasta organizācijas bibliotēka un atradusies Virbu pamatskolā. 1937. gadā pēc minētās organizācijas likvidācijas bibliotēku pārņēmusi Virbu sešu klašu pamatskola, 1939. gadā –Virbu lauksaimniecības biedrība, bet 1941. gadā –Virbu pagasta tautas bibliotēka.
Virbu bibliotēka ir sava veida kultūras un informācijas centrs pagastā, un te jebkurš apmeklētājs var atrast savām vajadzībām un interesēm atbilstošo. Bibliotēkā ir mājīga interneta zāle, tāpat ir pieejams arī bezvadu interneta pieslēgums. Bibliotēka maksimāli nodrošina savus pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem (jaunākajiem preses izdevumiem, jaunākajām grāmatām, internetu, kopēšanu, skenēšanu un datorizdruku, SBA pakalpojumiem, kā arī sniedz konsultācijas un apmācības datoru lietošanai).

VIRBU BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS