Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

Vadītāja: Sarmīte Miezīte
Adrese:  “Tautas nams”,  Ķūļciema pagasts, Talsu novads, LV-3283
Tālrunis: 27831760
E –pasta adrese: sarmite.miezite@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās 10.00 – 18.00

kulciema blpc

ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Otrā Pasaules kara laikā Ķūļciema pagasta sabiedriskā dzīve nedaudz pieklusa, taču 1945. gadā, karam beidzoties, ķūļciemnieki tika pie sava tautas nama pašā pagasta centrā – “Nīčos”. Kopš tā laika iestādē valda emocionālais pacēlums. Ķūļciema pagastā ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, tāpēc vēl šobaltdien uz iestādes mazās dēļu skatuvītes tiek rīkoti dažādi pasākumi –iestudēti teatrāli uzvedumi un skeči, skandinātas balsis un izlocītas kājas. Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā darbojas pieaugušo un bērnu skatuves runu pulciņi, kā arī trīs deju pulciņi.
Pie iestādes ir izveidots brīvdabas svētku laukums, ko vasarā izmanto dažādu pasākumu organizēšanā.
Ķūļciema pagasts lepojas ar lielajiem pagasta svētkiem – Ezera svētkiem, kas ik gadu notiek augusta pirmajā sestdienā. Šie svētki popularitāti iekarojuši ne tikai vietējo iedzīvotāju sirdīs, bet ir gaidīti arī kaimiņu pagastos dzīvojošajiem.