Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs

Vadītāja: Sandra Leja-Nātriņa
Adrese: Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV 3258
Tālrunis: 27234043, 63223022
E –pasts: sandra.leja@talsi.lv

Darba laiks:
Darba dienās  16:00 – 21:00;
Sestdienās       14:00 – 19:00;
Svētdienās, valsts noteiktajās svētku dienās un Lībagu BLPC rīkoto brīvdabas pasākumu laikā centrs slēgts.

libagu_blpc022

LĪBAGU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA NOLIKUMS

Lībagu pagasta tautas nams sākotnēji atradās Lībagos, bet kopš 1983. gada tas darbojās Dižstendē, Stendes muižas telpās. 2008. gada sākumā tas uzsāka savu darbu jaunās telpās, kas sākotnēji bija iecerētas kā Lībagu sākumskolas sporta zāle. 2009. gada aprīlī reorganizācijas procesā Lībagu tautas namu pārdēvēja par Lībagu brīvā laika pavadīšanas centru, tika apvienotas tautas nama un sporta dzīves organizēšanas funkcijas. Lībagu BLPC galvenais uzdevums ir saglabāt, attīstīt un pilnveidot kultūras un sporta dzīvi pagastā, nodrošināt kultūras un sporta pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Darbība:

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs organizē kultūras un sporta pasākumus Lībagu pagastā.

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā aktīvi darbojas darbojās dažādi amatiermākslas kolektīvi un pulciņi: sieviešu vokālais ansamblis “Alba”, vīru vokālais ansamblis “Trubadūri”, senioru vokālais ansamblis “Kamenes”, bērnu vokālā ansambļa “Prātnieki” divas vecuma grupas, līnijdeju grupa “Purple Sun”, zumbas grupa, kā arī interesentiem ir iespēja nodarboties ar pilatēm. BLPC telpās notiek arī Lībagu sākumskolas TDK “Dzītariņi” mēģinājumi un mūsdienu deju grupas “Solis uz augšu” mēģinājumi.
Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra telpās no 8.00 līdz 16.00 notiek interešu izglītības, sporta un pagarinātās dienas grupas nodarbības Lībagu sākumskolas skolēniem.
Mundigciemā ir pieejama trenažieru zāle sporta nodarbībām pašvaldības mājā „Saulstari”, Dižstendē interesenti tiek aicināti, spēlēt novusu, galda tenisu, šautriņas un dambreti. Gada siltajos mēnešos ir iespēja spēlēt pludmales volejbolu, futbolu un strītbolu. Savukārt bērniem tiek piedāvātas bumbas, lecamauklas un iespējas spēlēt galda spēles.