Pļavmuižas saieta nams

Vadītāja: Dina Bērziņa
Adrese: “Pļavu skola”, Pļavmuiža, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV- 3285
Tālrunis: 26559775
E–pasts: dina.berzina@talsi.lv

Darba laiks: P. 8.00 –21.00; O., Pk. 8.00 –16.00; T. 8.00 –19.00;

plavmuizassaietanams

PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMA NOLIKUMS

1989. gadā darbu uzsāka jaundibinātais Pļavu tautas nams Laucienes pagasta Pļavu ciema centrā. 2003. gadā tika likvidēta Pļavu sākumskola mazciemā “Pļavmuiža”, un ēkas labajā spārnā ievietoja Pļavu bibliotēku. 2004. gadā uz pārējo ēkas daļu pārcēla Pļavu tautas namu. 2007. gadā Pļavu tautas nams tika pārveidots par informācijas centru “Pļavmuiža” ar pieaugušo izglītības un brīvā laika pavadīšanas funkcijām. 2010. gadā, izveidojoties Talsu novadam un veicot reorganizāciju, informācijas centrs “Pļavmuiža” kļuva par Pļavmuižas saieta namu.
Saieta namā vienmēr darbojušies dažādi amatierkolektīvi un interešu grupas: lietišķās mākslas kolektīvs “Pīne”, puķu draugu pulciņš “Pojenes”, galda spēļu pulciņš, vingrošanas un aerobikas grupa, mākslas studija, deju grupa “Dejas sirdij”, amatierteātris “Pļavas” un pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Draiskulīši”. Bez tradicionālajiem un ierastajiem kultūras pasākumiem katru gadu maijā tiek atzīmēti vēl kādi īpaši svētki –Pļavu muižas diena.
Tradicionālie pasākumi ir vairāki: 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena janvārī, Teātra vakars martā, Pļavu muižas diena maijā, ielīgošana jūnijā, Valsts svētku pasākums novembrī, Ziemassvēktu egles iedegšana decembrī, izstādes, kolektīvu jubilejas, kino seansi, meistarklases, “Pļavmuižas kauss” novusā, galda tenisā un zolītē.
Pļavmuižas saieta nams piedāvā iznomāt saviesīgiem pasākumiem nodarbību telpu (līdz 40 cilvēkiem) un zāli (līdz 80 cilvēkiem).