Stendes tautas nams

Vadītājs: Sandra Leja-Nātriņa
Adrese: Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV 3257
Tālrunis: 27234043
E–pasts: sandra.leja@talsi.lv

Darba laiks: darba dienās 10.00 –18.30

Stendes tautas nams_2

STENDES TAUTAS NAMA NOLIKUMS

Pēc novadpētnieku sniegtās informācijas šī brīža tautas nama sākums varētu būt 1946. gadā. Gadiem ejot, iestādes atrašanās vieta mainījusies, patlaban Stendes tautas nams atrodas bijušajā “mežniecības” ēkā, kas ir pašvaldības īpašums. Tajā atrodas arī Stendes pilsētas pārvalde. Lai arī ēka nav celta kā kultūras nams, tajā jau sākotnēji ir bijusi zāle un neliela skatuve, kas bijusi paredzēta mežniecības darbinieku pasākumu organizēšanai. Stendes tautas nama zālē, pateicoties saglabātajai koka apdarei un tam, ka zālē nav parastu griestu, bet gan siltināts divslīpņu jumts, kas veido arī telpas griestus, ir īpaša aura un brīvības sajūta. Stendes pašvaldības ēkā atrodas arī visas pašvaldības iestādes. Izstāžu zālē iespējams rīkot izstādes un arī dažāda veida informatīvus pasākumus.
Stendes tautas namā darbojas visu paaudžu amatierkolektīvi. Pirmsskolas vecuma bērni dejo TDK “Saulstariņi”. Ir iespējas dziedāt bērnu un jauniešu popgrupā “SOL”. Savukārt vidējā paaudze pulcējas kopā TDK “Teika”, sieviešu vokālajā ansamblī “Gaisma”, vīru vokālajā ansamblī “Stende”, vokāli instrumentālajā ansamblī “Stende” un līnijdeju grupā “Evita”. Pensionāri satiekas Stendes senioru klubā “Rudentiņš” un vokālajā ansamblī “Atmiņas”. Lietišķās mākslas mīļotāji apmeklē rokdarbu un audēju pulciņu nodarbības. Stendes dāmas satiekas Dāmu kluba “Efeja” nodarbībās. Iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku ir ikvienam!