Valdemārpils un Lubes kultūras nams

Vadītāja: Sigita Līdaka
Tālrunis: 25437222
E–pasta adrese: sigita.lidaka@talsi.lv

IMG_6745_1