Īves pagasta senioru klubs “Mārsils”

Vadītāja: Vilma Brūna
Adrese: “Pils”, Tiņģere, Talsu novads, LV-3261
Tālrunis: 29538702
E–pasts: vilmabr@inbox.lv