Laucienes kultūras nama pensionāru klubs “Madaras”

Vadītāja: Rudīte Reinfelde
Adrese: Laucienes kultūras nams, Lauciene, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 29283420