Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā

Talsu novada pašvaldība Mākslas dienu ietvaros pasniegs Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa (1904-1993) vārdā nosaukto prēmiju vizuālajā mākslā.

Kopš 2004. gada prēmija tiek piešķirta vienu reizi gadā Talsu novada māksliniekam vai mākslinieku grupai, kā apbalvojums par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gada laikā, vai laika periodā, kurā darbi ir parādīti publiskā telpā – izstādē, personālizstādē.

Lai izvirzītu pretendentu prēmijas saņemšanai, līdz 1. aprīlim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, jāiesniedz pieteikums, kurā norādīts:

  • Ziņas par mākslinieku vai mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darba vieta, amats vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums un vadītāja vārds.
  • Īsu mākslinieka vai mākslinieku grupas radošās darbības aprakstu, t.sk. informāciju, kad un kur mākslinieka darbs vai darbi ir parādīti publiskā telpā, un precīzu formulējumu, par ko prēmija piešķirama.