Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām peronām

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: Kas un Kā?
Atbalsta komplektu izdales grafiks Talsu novadā
Atbalsta komplektu izdales vietu kontaktinformācija
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi

EIROPAS ATBALSTA FONDS

VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Līguma identifikācijas numurs: 2017.FEAD/PO.03/14/18

Projektā “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” ģimenēm un personām, kurām sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam un maznodrošinātām ģimenēm/personām ar ienākumiem līdz 242 eiro, bez maksas būs iespēja piedalīties grupu nodarbībās un radošajās darbnīcās.

Papildpasākumi tiks organizēti kā četru dienu rehabilitācijas pasākumi laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.

Par papildpasākumu norises datumiem un laikiem, tiks ziņots atsevišķi, ievietojot informāciju Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē talsi.lv un izvietojot informāciju uz plakātiem izdales vietās.

Pieteikšanās pie pagasta pārvaldes sociālā darbinieka vai pa tālruni 28607645.