Sociālā dienesta kontaktinformācija

 Vārds, UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Dace Zeļģedienesta vadītājaTalsos, Kareivju ielā 7, 411. kab., otrdienās 16-19mob. 22008676         dace.zelge@talsi.lv
Ilze Kārklevalkadienesta vadītājas vietnieceTalsos, Kareivju ielā 7, 413. kab., otrdienās 16-1863237676, mob. 20234529 ilze.karklevalka@talsi.lv
Ziedīte Smilgapersonāla lietu pārzineTalsos, Kareivju ielā 7, 405.kab.63237681, mob. 22019061    ziedite.smilga@talsi.lv
Maija Zvirgzdiņa
informāciju sistēmas atbalsta speciālisteTalsos, Kareivju ielā 7, 407.kab.maija.zvirgzdina@talsi.lv
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa
Tatjana Kuzmukavecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 410. kab., otrdienās 16-1863221889,  mob. 29357075 tatjana.kuzmuka@talsi.lv
Jolanta Maķevicasociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 102. kab., pirmdienās 9-12 un 13-16,  otrdienās 16-18, trešdienās 9-13 un 14-16mob. 26575504 jolanta.makevica@talsi.lv
Solveiga Fogele
sociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 103. kab., pirmdienās, trešdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 16-18mob. 25719634 solveiga.fogele@talsi.lv
Ilga BrēdiķeSociālās palīdzības organizatoreTalsos, Kareivju ielā 7, 101. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-13 un 14-16mob. 26656064     ilga.bredike@talsi.lv
Zane Vītoliņasociālā darbiniece LaucienēLaucienes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 25415907    zane.vitolina@talsi.lv
Anita Reingolde
sociālā darbiniece ĢibuļosĢibuļu pagasta pārvaldē pirmdienās, trešdienās 9-12 un 13-1663291039, mob. 25479934 anita.reingolde@talsi.lv
Vija Ernstsonesociālā darbiniece BalgalēBalgales pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 28647635 vija.ernstsone@talsi.lv
Elita Viļumasociālā darbiniece Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29143259      elita.viluma@talsi.lv
Iveta Niedrājasociālā darbiniece LībagosLībagu pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863237870, mob. 28381646 iveta.niedraja@talsi.lv
Leila Tālbergasociālā darbiniece VandzenēVandzenes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663225473, mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Leila Tālbergasociālā darbiniece LaidzēLaidzes pagasta pārvaldē trešdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863220946, mob. 22009398 leila.talberga@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece ĪvēĪves pagasta pārvaldē pirmdienāsmob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece LubēLubes pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-12 (mēneša 2. un 4. nedēļā)63232350, mob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienā 9-12 un 13-16, (mēneša 1. un 3. nedēļā), ceturtdienā 13-16 (mēneša 2. un 4. nedēļā)mob. 28632465 ilona.veidemane@talsi.lv
Benita Štrodahasociālā darbiniece ValdgalēValdgales pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 29320798 benita.strodaha@talsi.lv
Benita Štrodahasociālā darbiniece ĶūļciemāĶūļciema pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-17mob.29320798      benita.strodaha@talsi.lv
Inga Neimanesociālā darbiniece VirbosVirbu pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663220978, mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Inga Neimanesociālā darbiniece StrazdēStrazdes pagasta pārvaldē otrdienās 9-12 un 13-1863254889, mob. 28676479 inga.neimane@talsi.lv
Ilze Ozolasociālais darbinieks StendēStendes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 26352080 ilze.ozola@talsi.lv
Eva Mackēvičasociālās palīdzības organizatore StendēStendes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 28651745 eva.mackevica@talsi.lv
Inese Kiršteinesociālās palīdzības organizatore Valdemārpilī, Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863276494, mob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Inese Kiršteinesociālās palīdzības organizatore Valdgales pagastāpēc nepieciešamībasmob. 25656207 inese.kirsteine@talsi.lv
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Baiba Smilgainesociālā darbiniece ESF projekts Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  bērniem ar FT sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanaiTalsos, Kareivju ielā 7, 108. kab. mob. 25666502 baiba.smilgaine@talsi.lv
Gunta Vilne
sociālā darbiniece ESF projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (Nr. 9.2.2.2/16/I/001)  pilngadīgām personām ar GRT sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanaiTalsos, Kareivju ielā 7, 110. kab.mob. 28646667 gunta.vilne@talsi.lv
Laura Grīvasociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 109. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 26310126 laura.griva@talsi.lv
Zane Prātiņasociālā darbiniece darbam ar asistentiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 107.kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12  un 13-1663237678, mob. 25410997 zane.pratina@talsi.lv
Nadežda Dziemidovasociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 104. kab., otrdienās 9-12 un 13-18, ceturtdienās 9-12 un 13-1663237680, mob. 29491938 nadezda.dziemidova@talsi.lv
Ilze AnstrautaSociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 108.kab., otrdienās, ceturtdienās 8-16, piektdienās 8-15ilze.anstrauta@talsi.lv
Jānis TirzmalisSpecializētā automobiļa vadītājsmob. 28389450
Dienas centrs
Melita Valdemāredienas centra vadītājaTalsos, Lielā ielā 27, katru darba dienu 9-1663224655, mob. 28692688 dienas.centrs@talsi.lv
Lāsma VītiņaadministratoreTalsos, Lielā ielā 27, katru darba dienu 9-1663224655            dienas.centrs@talsi.lv
Ģimeņu atbalsta nodaļa
 Solvita Lauresociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 105.kab., pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18 63220859, mob. 25634611 solvita.laure@talsi.lv
Ginta Šmitesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos Talsos, Kareivju ielā 7, 106.kab., pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29264626      ginta.smite@talsi.lv
Eva Bērzkalnesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863276494, mob. 28690177 eva.berzkalne@talsi.lv
Eva Bērzkalnesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdgales pagastāValdgales pagasta pārvaldē trešdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob.28690177   eva.berzkalne@talsi.lv
Eva Bērzkalnesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem ĪvēĪves pagasta pārvaldē katru otro piektdienu 9-12mob.28690177   eva.berzkalne@talsi.lv
Eva Bērzkalnesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lubēpēc nepieciešamībasmob.28690177   eva.berzkalne@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laucienes pagastā
Laucienes pagasta pārvaldē pirmdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-18 mob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ķūļciema pagastā pēc nepieciešamībasmob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Balgales pagastāpēc nepieciešamībasmob.28396855 lolita.snikvalde@talsi.lv
Inese Krastiņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastāĢibuļu pagasta pārvaldē pirmdienās, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29425919 inese.krastina@talsi.lv
Inese Krastiņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem StendēStendes pilsētas pārvaldē ceturtdienās 9-14mob. 29425919   inese.krastina@talsi.lv
Aina Āboliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  Abavas pagastā un SabilēSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-1663237889, mob. 26572328 aina.abolina@talsi.lv
Sintija Kārkliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vandzenes pagastāVandzenes pagasta pārvaldē pirmdienās 9-12 un 13-16, otrdienās 9-12 un 13-1863225473, mob. 28626329 sintija.karklina@talsi.lv
Sintija Kārkliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laidzes pagastāLaidzes pagasta pārvaldē trešdienās, ceturtdienās 9-12 un 13-16mob. 28626329 sintija.karklina@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lībagu pagastāLībagu pagasta pārvaldē pirmdienās, otrdienās 9-12 un 13-18mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Virbu pagastāVirbu pagasta pārvaldē ceturtdienās 13-16mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Strazdes pagastāStrazdes pagasta pārvaldē ceturtdienās 9-11mob. 29402176 inga.makstniece@talsi.lv
Līga Spruģevica
sociālā pedagoģeTalsos, Kareivju ielā 7, 407.kab.mob. 26155630 liga.sprugevica@talsi.lv
Higiēnas pakalpojumu centrs
Iveta JurkevičaHigiēnas pakalpojumu centra pārzineTalsos, Stabu ielā 6, katru darba dienu 9-12 un 13-16mob. 28694487
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Dace Sudmalevadītāja„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag., katru darba dienu 8-12 un  13-17mob. 28607645   dace.sudmale@talsi.lv
Dace Maķevicaatkarību profilakses speciāliste„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.mob. 28607645
Gunta Robiņa
higiēnas pakalpojumu centra pārzine„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.mob.25714144
Jolanta Plaude
psiholoģeTalsos, Kareivju ielā 7, 412.kab.mob. 20209799 jolanta.plaude@talsi.lv