Sociālā dienesta kontaktinformācija

Vārds, UzvārdsIeņemamais amatsAdrese, apmeklētāju pieņemšanas laiksTālrunis, e-pasts
Dace Zeļģedienesta vadītājaTalsos, Kareivju ielā 7, 411. kab.
otrdien 16-19
mob. 22008676
dace.zelge@talsi.lv
Ilze Kārklevalkadienesta vadītājas vietnieceTalsos, Kareivju ielā 7, 413. kab.
otrdien 16-18
63237676 mob. 20234529
ilze.karklevalka@talsi.lv
Ziedīte Smilgapersonāla lietu pārzineTalsos, Kareivju ielā 7, 405. kab.63237681
ziedite.smilga@talsi.lv

Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

Tatjana Kuzmukavecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 410. kab.
otrdien 16-18
63221889 mob. 29357075
tatjana.kuzmuka@talsi.lv
Jolanta Maķevicasociālā darbiniece TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 102. kab.
pirmdien 9-13 un 14-16
trešdien 9-12 un 13-16
otrdien 16-18
mob. 26575504
jolanta.makevica@talsi.lv
sociālā darbiniece

Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7, 102. kab.
pirmdien, trešdien 9-12 un 13-16, otrdien 16-18
mob. 25719634
Liene Veidesociālā darbiniece

Talsos

Talsos, Kareivju ielā 7, 103. kab.
otrdien 9-13 un 14-18, ceturtdien 9-12 un 13-16
63237679 mob. 25600157
liene.veide@talsi.lv
Ilga BrēdiķeSociālās palīdzības organizatoreTalsos, Kareivju ielā 7, 101. kab.
Otrdien 9-12 un 13-18, ceturtdien 9-13 un 14-16
mob. 26656064
ilga.bredike@talsi.lv
Zane Vītoliņasociālā darbiniece LaucienēLaucienes pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 25415907
zane.vitolina@talsi.lv
Anita Reingolde
sociālā darbiniece ĢibuļosĢibuļu pagasta pārvaldē
pirmdien, trešdienās 9-12 un 13-16,
63291039 mob. 25479934
baiba.smilgaine@talsi.lv
Vija Ernstsonesociālā darbiniece BalgalēBalgales pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
63254433 mob. 28647635
vija.ernstsone@talsi.lv
Elita Viļumasociālā darbiniece Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 29143259
elita.viluma@talsi.lv
sociālās palīdzības organizatore Sabilē un Abavas pagastāSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
Iveta Niedrājasociālā darbiniece LībagosLībagu pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18,
katra mēneša 1.trešdienā 9-11 (vecajā Lībagu skolā)
63237870 mob. 28381646
iveta.niedraja@talsi.lv
 

Leila Tālberga

sociālā darbiniece Vandzenēun LaidzēVandzenes pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16
63225473
leila.talberga@talsi.lv
Laidzes pagasta pārvaldē
trešdien 9-12 un 13-16,
otrdien 9-12 un 13-18
63220946 mob. 22009398
leila.talberga@talsi.lv
Ilona Veidemanesociālā darbiniece Īvē un Lubē
Īves pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-16
63254060 mob. 28632465
ilona.veidemane@talsi.lv
Lubes pagasta pārvaldē
otrdien, trešdien 9-16
63232350 mob. 28632465
ilona.veidemane@talsi.lv
 sociālā darbiniece Valdemārpilī un Ārlavas pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē
mēneša 1. un 3. otrdiena 8-12 un 13-17, mēneša 2. un 4. otrdiena  13-18
mob. 28632465
ilona.veidemane@talsi.lv
Benita Štrodahasociālā darbiniece Valdgalē un ĶūļciemāValdgales pagasta pārvaldē
otrdien 9-12 un 13-18
ceturtdien 9-12 un 13-16                                                  Ķūļciema pagasta pārvaldē
pirmdien 9-12 un 13-17
63291254 mob. 29320798
benita.strodaha@talsi.lv
63254399
Inga Neimanesociālā darbiniece Virbos un StrazdēVirbu pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16,                                Strazdes pagasta pārvaldē
otrdien 9-12 un 13-18
63220978 mob. 28676479
inga.neimane@talsi.lv
63254889
Ilze Ozolasociālā darbiniece         StendēStendes pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
63232134 mob. 26352080
ilze.ozola@talsi.lv
Eva Mackēvičasociālās palīdzības organizatore StendēStendes pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 28651745
eva.mackevica@talsi.lv
Inese Kiršteinesociālās palīdzības organizatore Valdemārpilī, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
63276494 mob. 25656207
inese.kirsteine@talsi.lv

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Laura Grīvasociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiemTalsos, Kareivju ielā 7, 104. kab.
otrdien 9-12 un 13-18
ceturtdien 9-12 un 13-16
63237680, mob. 26310126
laura.griva@talsi.lv
Zane Prātiņasociāla darbiniece darbam ar asistentiemTalsos, Kareivju ielā 7, 107. kab.
otrdien 9-12 un 13-18
ceturtdien 9-12  un 13-16
63237678 mob. 25410997
zane.pratina@talsi.lv
Nadežda Dziemidovasociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiemTalsos, Kareivju ielā 7, 104. kab.
otrdien 9-12 un 13-18
ceturtdien 9-12 un 13-16
63237680, 29491938
nadezda.dziemidova@talsi.lv
Ilze AnstrautaSociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 108.kab.
otrdien, ceturtdien 8-16
piektdien 8-15
ilze.anstrauta@talsi.lv
Gunta VilneSociālā darbiniece, izmēģinājuma projektāTalsos, Kareivju ielā 7, 110. kab.28646667;
gunta.vilne@talsi.lv
Jānis TirzmaliSpecializētā automobiļa vadītājsmob. 28389450

Dienas centrs

Melita Valdemāredienas centra vadītājaTalsos, Lielā ielā 27
katru darba dienu 9-16
63224655 mob. 28692688
dienas.centrs@talsi.lv
Lāsma VītiņaadministratoreTalsos, Lielā ielā 27
katru darba dienu 9-16
63224655
dienas.centrs@talsi.lv

Ģimeņu atbalsta nodaļa

Inguna Kronbergavecākā sociālā darbinieceTalsos, Kareivju ielā 7, 406. kab.
otrdien 9-12 un 13-18
mob. 26155630
inguna.kronberga@talsi.lv
 Solvita Laure sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 105. kab.
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
63220859, mob. 25634611
solvita.laure@talsi.lv
Ginta Šmitesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem TalsosTalsos, Kareivju ielā 7, 106. kab.
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 29264626
ginta.smite@talsi.lv
Eva Bērzkalnesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Valdemārpilī un Ārlavas pagastā un Valdgales pagastāValdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē
pirmdien 9-12 un 13-16,
otrdien 9-12 un 13-18                                                        Valdgales pagasta pārvaldē
trešdien, ceturtdien 9-12 un 13-16
63276494 mob. 28690177
eva.berzkalne@talsi.lv
Lolita Šnikvaldesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Laucienes, Ķūļciema, Balgales pagastāLaucienes pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 28396855
lolita.snikvalde@talsi.lv
Inese Krastiņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastā un StendēĢibuļu pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18 Stendes pilsētas pārvaldē ceturtdien 9-14
63221289 mob. 29425919
inese.krastina@talsi.lv
Aina Āboliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  Abavas pagastā un SabilēSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē
pirmdien, trešdien, ceturtdien 9-12 un 13-16
63237889 mob. 26572328
aina.abolina@talsi.lv
Sintija Kārkliņasociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vandzenes un Laidzes pagastāVandzenes pagasta pārvaldē
pirmdien 9-12 un 13-16
otrdien 9-12 un 13-18Laidzes pagasta pārvaldē
trešdien, ceturtdien 9-12 un 13-16
63225473 mob. 28626329
sintija.karklina@talsi.lv
63220946 mob. 28626329
Inga Makstniecesociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Lībagu, Virbu un Strazdes pagastāLībagu pagasta pārvaldē
pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-17, otrdien 9-12 un 13-18
mob. 29402176
inga.makstniece@talsi.lv
Līga Spruģevicasociālā pedagoģeTalsos, Kareivju ielā 7, 407.kab.mob. 27848227                                       liga.sprugevica@talsi.lv

Higiēnas pakalpojumu centrs

Iveta JurkevičaHigiēnas pakalpojumu centra pārzineTalsos, Stabu ielā 6
katru darba dienu 9-12 un 13-16
mob. 28694487

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Dace Sudmalevadītāja„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.
katru darba dienu 8-12 un 13-17
mob. 28607645
dace.sudmale@talsi.lv
Inārs Švarcsatkarību profilakses speciālists„Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos,  Laidzes pag.
trešdien 8-12 un 13-17 
mob. 28607645
Jolanta Plaude
psihologsTalsos, Kareivju ielā 7, 412.kab.mob. 20209799
jolanta.plaude@talsi.lv