Asistenta pakalpojumi pašvaldībā

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Pakalpojums tiek sniegts kā atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti.
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras bez citu palīdzības nespēj nokļūt uz darbavietu, izglītības iestādi, apmeklēt iestādes un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
Ko pakalpojums nodrošina?  Asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personai:
nokļūt uz darbavietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
apmeklēt ārstniecības iestādes;
apmeklēt valsts vai pašvaldību iestādes;
iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs un pasākumos
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi – http://www.lm.gov.lv/text/2460
Kur interesēties? Interesēties pie Talsu novada sociālā dienesta  sociālās darbinieces darbam ar asistentiem Zanes Prātiņas – Talsos, Kareivju ielā 7,
107.kab. (otrdien 9-12 un 13-18  ceturtdien 9-12  un 13-16 )
tālr. 63237678;  mob. 25410997.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:
Personas iesniegums:
VDEĀVK atzinums par asistenta nepieciešamību;
izziņas, dokumenti, apliecinājumi par nepieciešamību apmeklēt sociālās aktivitātēs.