Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijā

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Diennakts uzturēšanās pakalpojumi tiek piešķirti krīzes situācijās nonākušām sievietēm un bērniem
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Sievietes un bērni krīzes situācijās.
Ko pakalpojums nodrošina?  Drošu naktsmītni, atbalstu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?

Krīzes situācijā nonākušas sievietes un bērni.

Kur interesēties? Interesēties Talsos, Kareivju ielā 7, pie ģimeņu atbalsta nodaļas darbiniekiem:
105.kab. sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Solvita Laure
(pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18)
Tālr. 63220858; mob. 25634611
106.kabinets sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos Ginta Šmite
(pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18)
mob. 29264626
vai pilsētu/pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Ja personai nepieciešami diennakts pakalpojumi, tā vēršas sociālajā dienestā, kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.
Kāda ir maksa par pakalpojumu? Krīzes situācijā nonākušām sievietēm un bērniem pakalpojums ir bez maksas.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”,