Higiēnas pakalpojums

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Higiēnas pakalpojums ietver veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas izmantošanas iespējas.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Trūcīgas personas un maznodrošinātas personas – bez maksas;
Pārējās personām – maksas pakalpojums.
Ko pakalpojums nodrošina?  Veļas mazgāšanu, žāvēšanu un dušas izmantošanas iespējas.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?

Vaļas mazgāšanu un žāvēšanu bez maksas var izmantot:

  • Trūcīga persona/trūcīga ģimene, katra persona vienu reizi mēnesī, bet ģimenei; nepārsniedzot četras reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes locekļi, pakalpojumu papildus var izmantot divas reizes;
  • Maznodrošināta persona/ maznodrošināta ģimene, katra persona vienu reizi mēnesī, bet ģimenei nepārsniedzot trīs reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes locekļi, pakalpojumu papildus var izmantot vienu reizi;
  • Dušu bez maksas var izmantot ne biežāk kā reizi nedēļā.
Kur interesēties? 

Talsos, Kareivju ielā 7, pie sociālajiem darbiniekiem un attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs.
Pakalpojuma sniegšanas vietā Stabu ielā 6, Talsos pie Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu centra pārzines Ivetas Jurkevičas, mob. 28694487.
„Zvirgzdu pansija” 1.stāvā pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītājas Daces Sudmales, mob. 28607645.
LSK Kurzemes komitejā Robežu ielā 38, Stendē, Talsu novadā, kontakttālrunis 63237736.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Sociālā darba speciālists trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm sagatavo un izsniedz norīkojumu pakalpojuma saņemšanai.
Kāda ir maksa par pakalpojumu? 

Higiēnas pakalpojums Stabu ielā 6, Talsos un “Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdi, Laidzes pag., Talsu novadā:

Veļas mazgāšanas pakalpojums (1 veļas mazgāšanas reize):
Talsu novada iedzīvotājiem: EUR 3.26
Personām ar invaliditāti un pensionāriem uzrādot apliecību: EUR 2.13

Veļas žāvēšanas pakalpojums (1 žāvēšanas reize):
Personām ar invaliditāti un pensionāriem uzrādot apliecību: EUR 1.07
Citiem Talsu novada iedzīvotājiem EUR 3.06

Dušas izmantošanas pakalpojums (1 reize):
Personām ar invaliditāti un pensionāriem uzrādot apliecību  EUR 2.13
Citiem Talsu novada iedzīvotājiem EUR 2.97

Higiēnas pakalpojums Robežu ielā 38, Stendē- atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

  • Veļas mazgāšanas pakalpojums
  • Veļas žāvēšanas pakalpojums
  • Dušas izmantošanas pakalpojums
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Sociālais dienests 10 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Talsu novada sociālais dienests
LSK Kurzemes komiteja