Sociālā darba pakalpojums

Kādās situācijās to piešķir?Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Kas ir tiesīgs to saņemt?Personas, kurām ir identificētas sociālās problēmas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu vai nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.
Ko tas nodrošina?  Profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, tajā skaitā arī vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un  starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?

Talsu novada Sociālā dienesta klienti

 

Kur interesēties? Talsos, Kareivju ielā 7 pie sociālajiem darbiniekiem:
107. kabinets Zane Prātiņa, (otrdienās 9 –12 un 13 –18, ceturtdienās 9 –12 un 13 –16) tālrunis: 63237678; 25410997
104. kabinets Nadežda Dziemidova, (otrdienās 9 –12 un 13 –18, ceturtdienās 9 –12 un 13 –16) tālrunis: 63237680; 29491938
vai attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Talsu novada Sociālais dienests