Pastendes sporta centrs “Akmeņkaļi”

Vadītājs: Magnuss Vucāns
Adrese: “Akmeņkaļi”, Pastende, Talsu novads, LV-3251
Tālrunis: 28638803; 25619002 (dežurants)
E–pasts: magnuss.vucans@talsi.lv
akmenkali_zaale