Pastendes sporta centrs “Akmeņkaļi”

Vadītājs: Magnuss Vucāns
Adrese:
 “Akmeņkaļi”, Pastende, Talsu novads, LV-3251
Tālrunis: 25619002 (dežurants); 28638803 (vadītājs)
akmenkali_zaale