Klaiņojoši un bojā gājuši dzīvnieki

Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un izolāciju organizē Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa. Pašvaldība ir noslēgusi pakalpojumu līgumus ar SIA „Janvāri” par klaiņojošu kaķu un suņu, bezsaimnieku un savvaļas dzīvnieku izķeršanu, līķu savākšanu Talsu novada teritorijā un noķerto klaiņojošo kaķu un suņu īslaicīgu uzturēšanu dzīvnieku patversmē. Veterinārārste Romāra Pabērza veic dzīvnieku eitanāziju, kastrāciju un vakcināciju, kā arī citus pakalpojumus bezsaimnieku un klaiņojošiem dzīvniekiem, savukārt SIA „Reneta” rūpējas par notriekto un citā veidā bojā gājušo dzīvnieku līķu utilizēšanu.

Primārās informācijas nodošana – pašvaldības policijai

Tā kā risināmas situācijas, kur iesaistīti dzīvnieki, parādās neprognozējami un tās izvērtējamas individuāli, tad iedzīvotāji aicināti primāro informāciju nodot Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruni – 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu, ievērojot starpinstitucionālās sadarbības principus.

Bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošana

Par bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošanu un iespējamām kaķu kolonijām jāziņo Talsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai.