Labturības prasības mājdzīvnieku turēšanai

Pieņemot ģimenē mājdzīvnieku, tā īpašnieks uzņemas pilnu atbildību par dzīvnieka labturības prasību ievērošanu un dzīvnieka turpmāko aprūpi.

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi

  • vakcinēt dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā,
  • nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus (tostarp ar smaku, riešanu vai gaudošanu),
  • nodrošināt, lai dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus,
  • savākt sava dzīvnieka ekskrementus,
  • nepieļaut dzīvnieka klaiņošanu,
  • sameklēt dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama,
  • pēc dzīvnieka nāves nodrošināt tā apbedīšanu.

Mājdzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.266 – Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai