Talsu novada pašvaldības Dzīvnieku patversme “Ausma”

Talsu novada pašvaldības Dzīvnieku patversme “Ausma” atrodas Talsu pilsētas nomalē – K.Valdemāra ielā 75 un darbojas no 1998. gada. Kopš 2017. gada 1. septembra patversme pieder Talsu novada pašvaldībai.

Kontakttālrunis: 25781555

Darba laiks: katru dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00

Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmi “Ausma” apsaimnieko SIA “Janvāri”.

Interesenti (pazudušu dzīvnieku īpašnieki, personas, kuras vēlas kļūt par dzīvnieku īpašniekiem, u.c.) var apmeklēt Patversmi iepriekš vienojoties ar Patversmes darbiniekiem.

Pilngadīgas personas var pieteikties brīvprātīgo darbam suņu pastaigu nodrošināšanai.

Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversme “Ausma” nodrošina Talsu novada pašvaldības teritorijā noķerto klaiņojošo mājas dzīvnieku izolēšanu līdz atdošanai īpašniekam vai citai personai. Dzīvniekiem patversme nodrošina normatīvajos aktos noteiktās labturības prasības.