Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Nodaļas vadītāja
Ilze Lagzdiņa
Tālrunis: 63222268; 26579790
E–pasts: ilze.lagzdina@talsi.lv
Kabinets: 212/ 1. korpuss
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00

Galvenā grāmatvede
Daiga Helde
Tālrunis: 63237585; 26393325
E–pasts: daiga.helde@talsi.lv
Kabinets: 207/ 1. korpuss

Ekonomikas daļa

Ekonomikas daļas vadītāja
Aija Tihovska
Tālrunis: 63237582
E–pasts: aija.tihovska@talsi.lv
Kabinets: 205/ 1. korpuss

Vecākā ekonomiste
Ilze Maurere
Tālrunis: 63237583
E–pasts: ilze.maurere@talsi.lv
Kabinets: 214/ 1. korpuss

Vecākā ekonomiste
Ineta Karole
Tālrunis:
E–pasts: ineta.karole@talsi.lv
Kabinets:

Norēķinu daļa

Norēķinu daļas vadītāja
Ilze Nordena
Tālrunis: 63222231;
E–pasts: ilze.nordena@talsi.lv
Kabinets: 211/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Jeļena Cietvīra
Tālrunis: 63222231
E–pasts: jelena.cietvira@talsi.lv
Kabinets: 210/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Inta Vāne
Tālrunis: 63222231
E–pasts: inta.vane@talsi.lv
Kabinets: 210/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Sarmīte Strauta
Tālrunis: 63222238
E–pasts: sarmite.strauta@talsi.lv
Kabinets: 209/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Zinta Lipāne
Tālrunis: 63222238
E–pasts: zinta.lipane@talsi.lv
Kabinets: 209/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Judīte Cibiskina
Tālrunis: 63222234
E–pasts: judite.cibiskina@talsi.lv
Kabinets: 208/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Ināra Feldberga
Tālrunis: 63222234
E–pasts: inara.feldberga@talsi.lv
Kabinets: 208/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Pārsla Svitiņa
Tālrunis: 63222234
E–pasts: parsla.svitina@talsi.lv
Kabinets: 208/ 1. korpuss

Algu uzskaites daļa

Algu uzskaites daļas vadītāja
Sandra Damlice
Tālrunis: 63223188
E–pasts: sandra.damlice@talsi.lv
Kabinets: 408/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Elvīra Krumholde
Tālrunis: 63223188
E–pasts: elvira.krumholde@talsi.lv
Kabinets: 408/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Līga Skolmeistare
Tālrunis: 63224697
E–pasts: liga.skolmeistare@talsi.lv
Kabinets: 408/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Zinta Radele
Tālrunis: 63224697
E–pasts: zinta.radele@talsi.lv
Kabinets: 408/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Ieva Jurkāne
Tālrunis: 63224008
E–pasts: ieva.jurkane@talsi.lv
Kabinets: 405/ 1. korpuss

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību uzskaites daļa

Vecākā grāmatvede
Vēsma Rūmniece
Tālrunis: 63224008
E–pasts: vesma.rumniece@talsi.lv
Kabinets: 405/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Baiba Prūse
Tālrunis: 63224480
E–pasts: baiba.pruse@talsi.lv
Kabinets: 407/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Laila Gintere
Tālrunis: 63224480
E–pasts: laila.gintere@talsi.lv
Kabinets: 407/ 1. korpuss

Vecākā grāmatvede
Zanda Ansaberga
Tālrunis: 63224480
E–pasts: zanda.ansaberga@talsi.lv
Kabinets: 407/ 1. korpuss

Vecākā kasiere
Anita Zihmane
Tālrunis: 63232123
E–pasts: anita.zihmane@talsi.lv
Kabinets: 114/ 2. korpuss
Kases darba laiks 8.00-12.00 13.00-16.30