Komunālā nodaļa

Nodaļas vadītājs
Arvis Lagzdiņš
Tālrunis: 29298252
E–pasts: arvis.lagzdins@talsi.lv
Kabinets: 305/1. korpuss
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00

Komunālo pakalpojumu daļa

Komunālo pakalpojumu daļas vadītāja
Jolanta Ivanova
Tālrunis: 63220857; 28319551
E–pasts: jolanta.ivanova@talsi.lv
Kabinets: 112/2. korpuss

Komunālās nodaļas komunālo pakalpojumu daļas speciāliste
Diāna Širokaja
Tālrunis: 28381080
E–pasts: diana.sirokaja@talsi.lv
Kabinets: 308/ 1. korpuss

Mājokļu speciāliste
Gita Strazdiņa
Tālrunis: 28686044
E–pasts: gita.strazdina@talsi.lv
Kabinets: 112/2. korpuss

Celtniecības speciālists
Andrejs Aveniņš
E–pasts: andrejs.avenins@talsi.lv
Kabinets: 308/ 1. korpuss

Energopārvaldnieks
Toms Akmentiņš
Tālrunis: 29825642
E–pasts: toms.akmentins@talsi.lv
Kabinets: 304/1. korpuss

Transporta daļa

Transporta daļas vadītājs
Normunds Strēlnieks
Tālrunis: 29294295
E–pasts: normunds.strelnieks@talsi.lv
Kabinets:

Autobusa vadītājs
Ainars Balodis
Sabile
E–pasts: ainars.balodis@talsi.lv
Tālrunis: 29420953

Autobusa vadītājs
Viesturs Štrauss
Sabile
E–pasts: viesturs.strauss@talsi.lv
Tālrunis: 29107403

Autobusa vadītājs
Vilnis Vītols
Virbi
E–pasts: vilnis.vitols@talsi.lv
Tālrunis: 20252718

Autobusa vadītājs
Dairis Strēlnieks
Balgale
E–pasts: dairis.strelnieks@talsi.lv
Tālrunis: 20251366

Autobusa vadītājs
Andris Zemītis
Ģibuļi
E–pasts: andris.zemitis@talsi.lv
Tālrunis: 28630729

Autobusa vadītājs
Andis Jasis
Lībagi
E–pasts: andis.jasis@talsi.lv
Tālrunis: 28679599

Mikroautobusa vadītājs
Uldis Lagzdiņš
Lauciene
E–pasts: uldis.lagzdins@talsi.lv
Tālrunis: 20257825

Autobusa vadītājs
Guntis Freijs
Ģibuļi
E–pasts: guntis.freijs@talsi.lv
Tālrunis: 22016661

Autobusa vadītājs
Aivis Ruka
Talsi
E–pasts: aivis.ruka@talsi.lv
Tālrunis: 29495911

Autobusa vadītājs
Ainars Valters
Talsi
E–pasts: ainars.valters@talsi.lv
Tālrunis: 26493054

Automobiļa vadītājs
Ziedonis Rozentāls
Talsi
E–pasts: ziedonis.rozentals@talsi.lv
Tālrunis: 29417085

Mikroautobusa vadītājs
Andris Cīrulis
Talsi
E–pasts: andris.cirulis@talsi.lv
Tālrunis: 29108979