Domes un pašvaldības vadība

Talsu novada domes priekšsēdētājs
Dainis Karols
Tālrunis: 63232111; 20229688
E–pasts: dainis.karols@talsi.lv
Kabinets: 201. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Tropiņš
Tālrunis: 29253840
E–pasts: normunds.tropins@talsi.lv
Kabinets: 203. / 2. korpuss

Izpilddirektora p.i.
Inguna Kaļinka
Tālrunis: 63232120; 29486304
E–pasts: inguna.kalinka@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00

Izpilddirektora vietniece
Inguna Kaļinka
Tālrunis: 63232120; 29486304
E–pasts: inguna.kalinka@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 208. / 2. korpuss

Izpilddirektora vietniece
Ieva Krēķe
Tālrunis: 29459973
E–pasts: ieva.kreke@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 206. / 2. korpuss