Domes un pašvaldības vadība

Talsu novada domes priekšsēdētājs

Tālrunis:
E–pasts:
Kabinets: 201. / 2. korpuss

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Tropiņš
Tālrunis: 29253840
E–pasts: normunds.tropins@talsi.lv
Kabinets: 203. / 2. korpuss

Izpilddirektors

Tālrunis:
E–pasts:
Iedzīvotāju pieņemšana:

Izpilddirektora vietnieks

Tālrunis:
E–pasts:
Iedzīvotāju pieņemšana:
Kabinets:

Izpilddirektora vietniece un izpilddirektora p.i.
Ieva Krēķe
Tālrunis: 29459973
E–pasts: ieva.kreke@talsi.lv
iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00
Kabinets: 206. / 2. korpuss