Norēķinu rekvizīti

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
Apmeklētēju pieņemšanas centra tālrunis – 63232110; 26398234
fakss – 63232130; pašvaldības oficiālais e-pasts – pasts@talsi.lv
Informācija mājas lapai, ierosinājumi, jautājumi – info@talsi.lv

Pamata budžeta un speciālā budžeta norēķinu konti

BankaKonta Nr.Bankas kodsBudžeta veids
A/S SEB bankaLV49UNLA0028700130033UNLALV2XPamata budžets
A/S SEB bankaLV38UNLA0028700142065UNLALV2XSpeciālais budžets – ceļu fonda līdzekļi
A/S SEB bankaLV11UNLA0028700142066UNLALV2XSpeciālais budžets – ziedojumi
A/S Citadele bankaLV85PARX0012750880002PARXLV22Pamata budžets
A/S SwedbankLV79HABA0001402059015HABALV22Pamata budžets
A/S SwedbankLV87HABA0551027947158HABALV22Speciālais budžets – dabas resursu nodoklis
A/S DnB NORD BankaLV45RIKO0002013183564RIKOLV2XPamata budžets