Elīnas Titānes izstāde “AUGŠUP”

Elīnas Titānes izstāde AUGŠUP kinoteātrī “Auseklis” Talsos no 29. novembra līdz 19. janvārim.

AUGŠUP ir Elīnas Titānes laikmetīgās keramikas un grafikas darbu izstāde. Keramikas skulptūras ir veidotas laika posmā no 2008 līdz 2014 gadam, savukārt grafikas darbi ir zīmēti izstādēm Latvijā (2015) un Zviedrijā (2019). Izstādes nosaukums ir izvēlēts asociatīvi daudzslāņains, svētku laika izjūtu, darba procesa būtību un ekspozīciju vienojošs. Objektu izvēle veidota saskaņojot telpas specifiku un izstādes laika norisi.

26. decembrī 16.00 paredzēts īpašs pasākums “Ziemassvētku satikšanās mākslā un mūzikā”, kurā piedalīsies māksliniece un “Dziesmu skolas” mūziķi.
AUGŠUP– tā ir svētku tiekšanās un tīrības izjūta, līdzīgi kā sveces liesmai vai asnam, kā pacelšanās virs ikdienišķā un ierastā. Ar sakrālas nozīmes izjūtu, kas piemīt tiecībai. “Man būtiska jaunrade kā sevis atklāšana — sākotnēji intuitīvām apjausmām lēni, pamazām pāraugot apzinātībā. Manuprāt, tieši apziņas augšana ir radošā procesa vērtīgākais, lai arī ārēji netveramākais ieguvums. Jo ārējām formām ir nozīme tikai kā iekšējās dzīves atspoguļojumam.Manis radītajos tēlos nav norāde uz konkrēto, bet uz visaptverošo, ļaujot skatītājam brīvu uztveres interpretācijas iespēju, kas rezonētu ar konkrētā indivīda apziņu. Kamēr ir atklājēja un jaunrades prieks ir arī izaugsmes iespēja turpinājumam.”

Elīna Titāne 2008.gadā ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļu un jau kopš studiju gadiem aktīvi piedalās izstādēs un simpozijos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Māksliniece labprāt iepazīst dažādas kultūras un regulāri apmeklē starptautiskas mākslinieku rezidences visā pasaulē – Ķīnā, Ziemeļkiprā, Taizemē, Vācijā, Dānijā, Polijā, Ēģiptē, Tunisijā, Somijā, Itālijā, Moldovā un citur.

 

Informāciju sagatavojusi:
Māra Cēbere
Kinoteātris “Auseklis” vadītāja
26424290
mara.cebere@talsi.lv