Detālplānojumi

Apstiprinātie detālplānojumi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeolatvija” , kā dokumenta izstrādātāju norādīt Talsu novada pašvaldību.