Paziņojumi

20.03.2019.
Paziņojums par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem
Saskaņā ar Talsu novada domes 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.191 “Par Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4,6 detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem“, tiek atzīts par spēku zaudējušu detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 49, Draudzības ielā 51, Draudzības ielā 53, Ezera ielā 26, Ezera ielā 32, Magoņu ielā 4, Magoņu ielā 6, Talsos, Talsu novadā.
ATCELŠANAS LĒMUMS