Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6. kārta

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6. kārta”, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Projekta Nr. 19-08-A00702-000024
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Inga Grietēna
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests (LAD)
Darbu veicēji
Projektētājs: SIA “PRO AKVA”;
Būvniecības darbu veicējs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “TALCE”;
Būvuzraudzības darbu veicējs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “ACM Projekts”;
Autoruzraudzības darbu veicējs: SIA “PRO AKVA”.
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir pārbūvēt autoceļu “Kasparu iela” Stendes pilsētā, Talsu novadā 425 metru garumā, tādējādi uzlabojot publisko ceļu infrastruktūras kvalitāti Talsu novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Īss projekta kopsavilkums

Īstenojot šo projektu, Talsu novada pašvaldības autoceļam “Kasparu iela”, kas atrodas Stendes pilsētā tiks nodrošināta virszemes ūdens atvade uz blakus esošo teritoriju un grāvju sistēmu, atjaunota grāvju sistēma, sakārtotas autostāvvietas, kas uzlabos braukšanas redzamību transportlīdzekļu vadītājiem un uzlabos drošību gājējiem, pārvietojoties no stāvvietām uz blakus esošo rūpniecības zonu, kā arī tiks uzlabots esošais brauktuves segums ar asfalta segumu un atjaunoti satiksmes organizācijas līdzekļi.

Finansējums
Kopējās izmaksas: 214 736,86 EUR

ELFLA  finansējums: 126 701,74 EUR
Pašvaldības finansējums: 88 035,12 EUR

Īstenošanas laiks
07.06.2019 – 10.05.2021