Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 7. kārta

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 7. kārta”, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Projekta Nr. 19-08-A00702-000032
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Inga Grietēna
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests
Darbu veicēji
Projektētājs: SIA “PRO AKVA”;

Būvniecības darbu veicējs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (autoceļam “Dzedru tilts – Jaunpļavas”) un SIA “Jaunie ceļi” (autoceļam “Ķurbes – Vīksnas – Antes”);

Būvuzraudzības darbu veicējs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Būves birojs”;

Autoruzraudzības darbu veicējs: SIA “PRO AKVA”.

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir pārbūvēt autoceļu “Dzedru tilts – Jaunpļavas” 4,719 km garumā Ķūļciema pagastā, Talsu novadā un autoceļu “Ķurbes – Vīksnas – Antes” 1,009 km garumā Īves pagastā, Talsu novadā, tādējādi uzlabojot publisko ceļu infrastruktūras kvalitāti Talsu novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Īss projekta kopsavilkums

Īstenojot šo projektu, ceļiem atjaunos grants segumu, nomainīs caurtekas, sakārtos ūdens atvades sistēmu, nobrauktuves un ceļa pieslēgumus, atjaunos satiksmes organizācijas un drošības tehniskos līdzekļus, līdz ar to ceļš kļūs drošāks tā lietotājiem.

Finansējums
Kopējās izmaksas: 324 979,36 EUR

ELFLA  finansējums: 280 453,42 EUR
Pašvaldības finansējums: 44 525,94 EUR

Īstenošanas laiks
05.07.2019 – 10.05.2021.