Projekts “PROTI un DARI!”

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“PROTI un DARI!”, ESF, Nr. 8.3.3.0/15/I/001
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, projektu vadītāja J. Didžus, t. 63237578
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Darbu veicēji
Projekta programmas vadītāji un mentori
Mērķi un uzdevumi
Mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Īss projekta kopsavilkums
Pašvaldība projekta ietvaros nodrošina programmas saturiskā vadītāja un mentora piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi.
Finansējums
Kopējais finansējums ir  9 000 000 EUR

Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR
Valsts budžets – 1 350 000 EUR
Talsu novada pašvaldības realizētajam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 167 369,40 EUR.

Īstenošanas laiks
16.10.2016. –31.12.2020.