Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”, Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII), Nr. EKII-2/11
Projekta īstenotājs:
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Projekta vadītājs: Jolanta Skujeniece
Projekta speciāliste: Inga Grietēna
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Vides investīciju fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Darbu veicēji
Pilnsabiedrība “Talsu Statistiskais spriegums”
Būvuzraudzība SIA “L4” Ainārs Maceikevičs
Mērķi un uzdevumi
Projekta Nr. EKII 2/11 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot esošu ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Pēc projekta realizācijas Talsu Galvenās bibliotēkas ēka:

–       siltumenerģijas samazinājums pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs 310 990 kWh gadā

–       samazinās CO2 izmešus par 103 356 kgCO2 gadā;

–       siltumenerģijas īpatnējais patēriņš apkurei pēc visu renovācijas pasākumu veikšanas sastādīs 27,58 kWh/m2 gadā.

Finansējums
Projekta kopējā summa 3 012 632.64 EUR
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums 1 439 369.55 EUR
Īstenošanas laiks
09.2016 – 29.09.2019