Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
„Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā”, Nr. 9.3.2.0/19/A/057 (SAM 9.3.2. ietvaros)
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Projekta vadītāja Aija Svarinska, 25740309
Lībagu pagasta pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš – 22 722 277,
Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis – 26 162 380
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Darbu veicēji
Apliecinājuma karšu izstrādātājs – SIA “LR Būve”
Būvdarbus veiks – tiks noskaidrots pēc tirgus izpētes,
Būvuzraudzību veiks A.Girniuss
Mērķi un uzdevumi
Mērķis – uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Pētera Bleses ģimenes ārsta praksē un Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksē Talsu novadā.
Finansējums
Kopējās izmaksas: 20 000,00 EUR
Publiskais finansējums: 18 800,00 EUR, t.sk. Talsu novada pašvaldības finansējums:  1200,00 EUR
Īstenošanas laiks
11.2019. – 02.2021.
Publicitāte
 14.05.2020.