Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus
Latvijā un Lietuvā”, Eiropas reģiona attīstības fonds, Nr. LLI-258
Projekta īstenotājs:
Kurzemes plānošanas reģions
Projekta vadītājs un speciālists:
Uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule, 29124752
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Darbu veicēji
SIA “Videoprojekts Baltija”, SIA “CVS”
Mērķi un uzdevumi
Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
Finansējums
Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 EUR
ERAF līdzfinansējums 500 446,69 EUR
Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 EUR
Īstenošanas laiks
01.06.2018.- 30.10.2019.