Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”, ERAF, Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/004
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aiva Dimante 63222032, 26418019
Atbildīgās un sadarbības iestādes
FM, CFLA
Darbu veicēji
Dažādi pakalpojumu un būvdarbu sniedzēji
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu pamatskolā, Sabiles pamatskolā
Īss projekta kopsavilkums
Projekta ietvaros plānots uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, pārbūvējot infrastruktūru un iegādājoties ergonomiskas mēbeles un mūsdienīgas informācijas komunikāciju tehnoloģiju sistēmas
Finansējums
Kopējās izmaksas: 4 494 861,59 EUR
ERAF finansējums: 3 673 940,00 EUR
Valsts budžeta finansējums 162 058,59 EUR
Pašvaldības finansējums 658 863,00 EUR
Īstenošanas laiks
17.01.2018-31.12.2021.