Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.

“Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā”, ELFLA, Nr.18-08-AL35-A019.2201-000014

Projekta īstenotājs:
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, projektu vadītāja J. Didžus, t. 63237578
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija
Darbu veicēji
Būvdarbu veicējs – SIA “AB Būvniecība”
Būvuzraudzību nodrošina – SIA “LR BŪVE”
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis- veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, un iedzīvotāju apvienību darbību. Tāpat pilnveidot un dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, piedāvājot sportisku un personību pilnveidojošu darbību, sociālo un praktisko iemaņu un prasmju apgūšanu. Papildināt un uzlabot aktivitāšu piedāvājumus ikvienam Lībagu pagasta iedzīvotājam.
Finansējums
ELFLA finansējums 11 712,92 EUR
Pašvaldības finansējums 17 639,26 EUR
Īstenošanas laiks
28.05.2018. – 27.05.2020.