Āra aktīvās atpūtas vietas izveide Virbu pagastā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Projekta Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000006, ELFLA, Āra aktīvās atpūtas vietas izveide Virbu pagastā
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aija Svarinska
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests
Darbu veicēji
Projektētāji – SIA “Pro Akva”
Būvuzņēmējs – SIA “Koklētājs”,
Būvuzraugs – SIA “LR BŪVE”
Mērķi un uzdevumi

Mērķis – nodrošināt ilgtspējīgu teritorijas attīstību, labiekārtojot Virbu pagasta Jaunpagasta ciemā laukumu kultūras āra pasākumiem, uzlabojot Talsu novada teritoriju mūsdienu sabiedrības un aktīvās atpūtas prasībām. Projekta darbības uzlabos vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu  veselības, atpūtas un citu saistītu  pakalpojumu piedāvājumam, veicinās pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu, sekmējot nozīmīgu socializēšanos un pastāvīgo iedzīvotāju piesaistīšanu vietai.

Plānots izbūvēt bruģētu gājēju celiņu līdz 150 m2, bruģētu laukumu āra pasākumiem 145 m2, ugunskura vietu, iegādāties un uzstādīt trīs āra trenažierus, 10 soliņus, četras atkritumu urnas.

Īss projekta kopsavilkums

Projekta īstenošanas gaitā ir izbūvēts bruģēts laukums 160 m2 platībā, ierīkota ugunskura vieta ar metāla statīvu, iegādāti un uzstādīti četri āra trenažieri, pieci metāla soli bez atzveltnes, divi metāla soli ar atzveltni,  divi metāla galdi, trīs atkritumu urnas, viens šūpuļkrēsls, kā arī ierīkota apstādījumu dobe un iestādīti 283 augi.

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: 25 261,64 EUR,
ELFLA jeb publiskais finansējums – 21 700,93 EUR,
Attiecināmās izmaksas – 24 112,14 EUR,
Pašvaldības līdzfinansējums 4 831,21 EUR.
Īstenošanas laiks
09.03.2018.- 30.12.2019.
Publicitāte