Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana”, ELFLA, projekta Nr.18-08-AL35-A019.2201-000013
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, projektu vadītāja J. Didžus, t. 63237578
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests
Darbu veicēji
Būvdarbu veicējs – SIA „Pretpils”
Būvuzraudzību nodrošina – SIA „3D Solution”
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis – veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, un iedzīvotāju apvienību darbību. Tāpat pilnveidot un dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, piedāvājot sportisku un personību pilnveidojošu darbību, sociālo un praktisko iemaņu un prasmju apgūšanu. Papildināt un uzlabot aktivitāšu piedāvājumus ikvienam Ģibuļu pagasta iedzīvotājam.

Īss projekta kopsavilkums

Projekta īstenošanas gaitā ir izbūvēts bruģēts laukums 160 m2 platībā, ierīkota ugunskura vieta ar metāla statīvu, iegādāti un uzstādīti četri āra trenažieri, pieci metāla soli bez atzveltnes, divi metāla soli ar atzveltni,  divi metāla galdi, trīs atkritumu urnas, viens šūpuļkrēsls, kā arī ierīkota apstādījumu dobe un iestādīti 283 augi.

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: EUR 32 764,85
ELFLA finansējums: EUR 17 870,50
Pašvaldības finansējums: EUR 14 894,36
Īstenošanas laiks
23.11.2017. – 27.02.2020.
Publicitāte