Starptautiskais kultūras tūrisma ceļš “Baltu ceļš”

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Projekts “Starptautiskais kultūras tūrisma ceļš ”Baltu ceļš””,
Eiropas reģiona attīstības fonds, Nr. LLI-187
Projekta īstenotājs:
Šauļu Tūrisma un informācijas centrs, sadarbības partneris Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Inga Bumbule, 29124752
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Darbu veicēji
SIA “Aspired”, SIA  “Go VR”
Mērķi un uzdevumi
Mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.
Finansējums
Projekta kopējā summa: 763 402.38 EUR

ERAF līdzfinansējumus: 648 892.00 EUR

Īstenošanas laiks
24.04.2017. – 23.10.2019.