Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

Talsu novada pašvaldība reizi gadā izsludina konkursu uz līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Viens no atbalsta mērķiem ir veicināt namu sadarbību, kopīgi izstrādājot pagalma attīstības koncepciju un realizējot projektus. 

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties gan vienas mājas dzīvokļu īpašnieki, gan vairāku namu pārstāvji kopā. Piesakoties individuāli, maksimālais atbalsta apmērs ir 4000 eiro, savukārt, apvienojoties divām vai vairākām mājām, iespējams saņemt līdz pat 8000 eiro lielu finansējumu. Kopā daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai pašvaldības šā gada budžetā paredzēti 24 000 eiro.

Līdzfinansējums pieejams šādām aktivitātēm:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai vai atjaunošanai, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei) – 60% apmērā;
  • auto stāvlaukuma jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai, būvuzraudzības veikšanai – 40% apmērā.

Lai pieteiktos, jāaizpilda iesnieguma veidlapa, un jāiesniedz ieceres skice. Saņemot pozitīvu atbildi, divu mēnešu laikā izvērtēšanai Talsu novada būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības ieceres dokumentācija. Visi projekti jāīsteno līdz šā gada 31. novembrim.

Ar jautājumiem var vērsties arī Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā pie Aivas Dimantes (Tel.: 63222032 vai 26418019; e-pasts: aiva.dimante@talsi.lv).