Līdzfinansējums vēsturisko ēku atjaunošanai

Talsu novada pašvaldība reizi gadā izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” un “Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona. Līdzfinansējumu piešķirs konkursa kārtībā, izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu apmērā no kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.

Informāciju var saņemt arī personīgi, vēršoties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, tālr.: 29135157; e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv