2019. gada budžets

Talsu novada pašvaldības 2019. gada budžets