Deputātu pieņemšanas laiki

Pieņemšanas vietaDatums
07.07.2020.
14.07.02020.21.07.2020.28.07.2020.
Talsu novada pašvaldībaN.Tropiņš*
I.Norenberga
L.Pīlēģis
K.Kalniņš
I.GluzdaN.Tropiņš*
S.Pētersone
G.Sebris
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldeN.Tropiņš
Sabiles plsētas un Abavas pagsta pārvaldeN.Tropiņš
E.Demiters
Stendes pilsētas pārvaldeD.Karols
M.Krotovs
T.Kalniņa
A.Spēks
Īves pagasta pārvaldeD. Feldmane
Laucienes pagasta pārvaldeA.Astrātovs
O.Solovjovs
N.Krūze
G.Zeberiņa

PIEŅEMŠANU LAIKI: no plkst.17:00 līdz plkst.18:00
*TALSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ Talsu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanu laiki: no plkst.17:00 līdz plkst.19:00
** Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu organizētās tikšanās ar iedzīvotājiem (plkst.17.30)