Domes sēdes darba kārtība

 Talsu novada domes ārkārtas sēdes
2020.gada 30. martā plkst. 15.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

 

DARBA  KĀRTĪBA:

Nr. p. kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par grozījumiem Talsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.165 ,,Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī”Uldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs, Dace Zeļģe, Sociālā dienesta vadītāja (piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)