Domes sēdes darba kārtība

Talsu novada domes
2020. gada 30. janvāra plkst. 13.00
DARBA KĀRTĪBA:

Nr. p. kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
Publiskā daļa
1.Par dalības maksām un biļešu cenām Talsu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumosDana Šteinberga, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
2.Par biedrības “Elfas iesniegumu”Aivars Pekmans, Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas vadītājs
3.Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
4.Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem sportāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
5.Par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pašvaldībāmVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
6.Par grozījumiem Stendes pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
7.Par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
8.Par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
9.Par grozījumiem Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
10.Par grozījumiem Sabiles Mūzikas un mākslas skolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
11.Par grozījumiem Talsu sākumskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
12.Par grozījumiem  Talsu 2.vidusskolas  nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
13.Par grozījumiem Sabiles pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
14.Par grozījumiem Pūņu pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
15.Par grozījumiem Vandzenes pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
16.Par grozījumiem Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
17.Par grozījumiem Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
18.Par grozījumiem Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
19.Par grozījumiem Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
20.Par Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
21.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
22.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
23.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
24.Par Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
25.Par grozījumiem Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
26.Par grozījumiem Talsu Valsts ģimnāzijas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
27.Par grozījumiem Valdemārpils vidusskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
28.Par grozījumiem Upesgrīvas pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
29.Par grozījumiem Talsu Mūzikas skolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
30.Par finansējuma piešķiršanu Pastendes pamatskolaiIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
31.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813 001 0075 platības precizēšanuInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
32.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813 004 0084 platības precizēšanuInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
33.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813 004 0061 platības precizēšanuInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
34.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8864 003 0063 un 8864 003 0075 piekritībuInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
35.Par Virbu pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas darbībuDaniels Pētersons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas vadītājs
36.Par grozījumu Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
37.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 1, “Mālnieki”, Valgale, Abavas pagastā, Talsu novadā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
38.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, Valdemārpilī.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
39.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Krejotava”, Ārlavas pagastā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
40.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 1, Centra alejā 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
41.Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Īves pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
42.Par nekustamā īpašuma “Valdgales stacija”, Valdgalē, Valdgales pagastā 3/10 domājamo daļu pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
43.Par grozījumu Talsu novada domes 2018.gada 15. novembra lēmumā Nr.478 “Par Talsu novada domes un pašvaldības Ētikas komisijām”Aija Lorence, pašvaldības sekretāre
44.Par saistošo noteikumu “Talsu novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
 Slēgtā daļa
45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu L. N.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu S. S.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.O.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
 Publiskās daļas informatīvā sadaļa
Zaļumsaimniecības komisijas informācijaArvis Lagzdiņš, Zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaituInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece