Kārtējo domes un komiteju sēžu grafiks

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2020. gada augustā
(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu)

DatumsSēdes nosaukumsLaiks
11. augustsSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde9.00
13. augustsIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde9.00
13. augustsTautsaimniecības komitejas sēde13.00
20. augustsFinanšu komitejas sēde13.00
27. augustsDomes sēde10.00