Kārtējo domes un komiteju sēžu grafiks

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2020. gada maijā

(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40. punktu un 68. punktu)

DatumsSēdes nosaukumsLaiks
5. maijsIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
5. maijsSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
5. maijsTautsaimniecības komitejas sēde15.00
7. maijsFinanšu komitejas sēde13.00
14. maijsDomes sēde13.00
18. maijsIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
18. maijsSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
18. maijsTautsaimniecības komitejas sēde15.00
21. maijsFinanšu komitejas sēde13.00
28. maijsDomes sēde13.00

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2020. gada jūnijā
(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu)

DatumsSēdes nosaukumsLaiks
1. jūnijsIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
1. jūnijsSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
1. jūnijsTautsaimniecības komitejas sēde15.00
4. jūnijsFinanšu komitejas sēde13.00
11. jūnijsDomes sēde13.00
15. jūnijsIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
15. jūnijsSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
15. jūnijsTautsaimniecības komitejas sēde15.00
18. jūnijsFinanšu komitejas sēde13.00
25. jūnijsDomes sēde13.00