Kārtējo domes un komiteju sēžu grafiks

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2020. gada aprīlī

(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40. punktu un 68. punktu)

DatumsSēdes nosaukumsLaiks
6. aprīlisIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
6. aprīlisSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
6. aprīlisTautsaimniecības komitejas sēde15.00
9. aprīlisFinanšu komitejas sēde10.00
16. aprīlisDomes sēde13.00
20. aprīlisIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde10.00
20. aprīlisSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde13.00
20. aprīlisTautsaimniecības komitejas sēde15.00
23. aprīlisFinanšu komitejas sēde13.00
30. aprīlisDomes sēde13.00