Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Finanšu komitejas sēdes
5.12.2019. plkst. 13.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr. p. kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par finansējuma piešķiršanu konkursa “Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās” naudas balvas nodrošināšanaiIldze Ose, Būvaldes Arhitektūras daļas vides dizainere.
2.Par biedrības “Talsu pensionāru biedrība” iesniegumuAija Lorence, pašvaldības sekretāre
3.“Par finansējuma piešķiršanu Stendes pilsētas pārvaldei no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem”.Aija Lorence, pašvaldības sekretāre
4.Par nodibinājuma ‘Talsu novada fonds” iesniegumuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
5.Par biedrības “Florbola klubs “Talsi” iesniegumuAivars Pekmans, Kultūras un sporta attīstības nodaļa Sporta daļas vadītājs
6.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vides pieejamības uzlabojumi Sabiles veco ļaužu namā”Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
7.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Inovācijas tehniskās šaušanas attīstībā”Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
8.Par Talsu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanuJolanta Feldmane, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
9.Par nekustamā īpašuma “Kalpu māja”, Valdgalē, Valdgales pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
10.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020-2022. gadamElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
11.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu namsaimnieks” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020-2022. gadamElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
Informatīvā daļa
1.Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumsElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.