Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Finanšu komitejas sēdes
23.01.2020. plkst. 13.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr. p. kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
Slēgtā daļa
1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu L. N.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu S. S.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.O.Ramona Riekstniece, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja
Publiskā daļa
4.Par dalības maksām un biļešu cenām Talsu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumosDana Šteinberga, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
5.Par biedrības “Elfas iesniegumu”Aivars Pekmans, Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas vadītājs
6.Par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pašvaldībāmVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
7.Par papildu finansējumu Sporta skolas pedagogu algāmKaspars Sakniņš, Sporta skolas vadītājs
8.Par grozījumu Talsu novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumā Nr.478 “Par Talsu novada domes un pašvaldības Ētikas komisijām”Aija Lorence, pašvaldības sekretāre
9.Par Virbu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas darbībuDaniels Pētersons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas vadītājs
10.Par grozījumu Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
11.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 1, “Mālnieki”, Valgale, Abavas pagastā, Talsu novadā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
12.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, Valdemārpilī.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
13.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Krejotava”, Ārlavas pagastā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
14.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam dzīvoklim Nr. 1, Centra alejā 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
15.Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Īves pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
16.Par nekustamā īpašuma “Valdgales stacija”, Valdgalē, Valdgales pagastā 3/10 domājamo daļu pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā.Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.
17.Par finansējuma piešķiršanu Pastendes pamatskolaiIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
18.Par saistošo noteikumu “Talsu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets” apstiprināšanuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Informatīvā daļa
1.Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un sportāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
2.Par faktiskajām izmaksām pasākumam “Uzņēmēju Gada balva 2019”Egita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja