Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

 Talsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2020. gada 20. janvārī plkst. 10.00

DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par dalības maksām un biļešu cenām Talsu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumosDana Šteinberga, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
2.Par biedrības “Elfas ” iesniegumuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
3.Par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pašvaldībāmVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
4.Par grozījumiem Stendes pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
5.Par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
6.Par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
7.Par grozījumiem Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
8.Par grozījumiem Sabiles Mūzikas un mākslas skolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
9.Par grozījumiem Talsu sākumskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
10.Par grozījumiem  Talsu 2.vidusskolas  nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
11.Par grozījumiem Sabiles pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
12.Par grozījumiem Pūņu pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
13.Par grozījumiem Vandzenes pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
14.Par grozījumiem Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
15.Par grozījumiem Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
16.Par grozījumiem Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
17.Par grozījumiem Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
18.Par Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikuma apstiprināšanuDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
19.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” nolikuma apstiprināšanuDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
20.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanuDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
21.Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanuDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
22.Par Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” nolikuma apstiprināšanuDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
23.Par grozījumiem Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos
24.Par grozījumiem Talsu Valsts ģimnāzijas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
25.Par grozījumiem Valdemārpils vidusskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
26.Par grozījumiem Upesgrīvas pamatskolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
27.Par grozījumiem Talsu Mūzikas skolas nolikumāVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Informatīvā daļa
1.Par finansējumu Sporta skolas pedagogu algāmKaspars Sakniņš, Sporta skolas direktors