Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2019. gada 16. septembrī plkst. 10.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par Talsu novada pašvaldības iestādes “Talsu novada pieaugušo izglītības centrs” likvidācijuInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
2.Par RTU Inženierzinātņu vidusskolas finansēšanuUldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs
3.Par grozījumiem 2018.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs
Informācijas
1.Par Talsu novada sporta skolas mācību maksu izlietojumuKaspars Sakniņš, sporta skolas direktors