Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

 Talsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
2020. gada 16. martā nenotiks!