Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes
2020.gada 6.aprīlī plkst. 10.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*
1.Par grozījumiem Talsu novada domes lēmumos par nolikumiem kultūras jomāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
Informatīvā daļa
1.Par Talsu novada kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
2.Par Talsu novada sporta pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
3.Par izglītības procesa līdzšinējo nodrošināšanu izglītības iestādēsUldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs
4.Informācija par izglītības projektu virzību
5.Informācija par Talsu novada pašvaldības komisijāmInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece

* Piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci.