Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes

Izglītības, kultūras un sporta komitejas

2019. gada 21. oktobrī 10.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

1.Par Sabiles Karstvīna svētku organizēšanu 2019. gadāZigmunds Brunavs, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs
2.Par tautas deju un koru kolektīvu tērpu un to detaļu atjaunošanu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.Dace Pēda, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra metodiķe
3.Par līdzfinansējumu Stendes pilsētas pārvaldes struktūrvienības “Stendes tautas nams” vīru vokālā ansambļa “STENDE” dalībai XI Pasaules koru olimpiādē Beļģijā, Flandrijā.Egita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
4.Par finansējuma piešķiršanu Sabiles pamatskolas apliecinājuma kartes izstrādeiAiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA
Par Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanuInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece